Mirko Senkovski Karlsson, Lecturer


MSc theses supervised (or examined):
Thesis TitleStatus
: Supersonic jet engine finished
Airbus A320 NEO Base Maintenance Concept SAS Operations finished
Analys av potentialen för rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan finished
Analys av TCAS trafikdisplay och förbättring av pilotens förståelse för systemet finished
Analyse of Patria Helicopter process for Maintenance Data Documentation finished
Calculation of elevator guide rails finished
CFD Computation of a Jet Engine Setup finished
Design av modell för uppföljning av elektromagnetisk kompatibilitet för nya komponenter som ska installeras ombord på flygplan utrustade med wi-fi/telefoni finished
Development and documentation of Maintenance Program, MP, for EC135 s/n 0418 helicopter finished
Development and documentation of process and routines for Continues Airworthiness Management Organisation, CAMO finished
Development of SAAB 340 Line Maintenance finished
Effektivisering av Verktygshantering i en Part-145 finished
Electronic sign-off of technical documentation within finished
Elektriskt framdrivningssystem för högpresterande ultralätt flygplan finished
Eskalering av AMP finished
Estimering av tidsåtgång vid planerat underhåll av Boeing 737-800 finished
Framtagning av automatiskt system för hantering av arbetsordrar till SAAB340 finished
Framtida installationskrav på Electronic Flight Bags (EFB) - med hänsyn till litiumbatterier finished
För- och nackdelar med att förlänga eller förkorta underhållsintervallet inom underhållsprogrammet finished
Förbättrad saverringsdesign för dieselmotor finished
Förstudie till implementering av Electronic Flight Bag finished
Granskning och uppdatering av flygbolaget Skyways Maintenance Program finished
Hur SAS, med hjälp av Lean-verktyget, kan förbättra sin kvalitet för regularitet, ekonomi m.m. i driften finished
Kvalitetssäkring av den styrda praktiken för jetmotorutbildningen på Aircraft Academy of Sweden finished
Lean oriented technical ordering finished
Maintenance of Turbomin 100 finished
Maintenance Organisation Exposition (MOE) for Priority Aero Maintenance finished
Method to secure content in Scania Truck maintenance programme finished
Miljökrav mobila kommunikationssystem finished
MOTOR SYSTEM DESIGN FOR LARGE UAV finished
Motorbyte ( Engine Replacement) finished
Optimering av Ägarinspektionsprocessen vid SAS Technical Operations finished
Processer för omhändertagning av luftvärdighet av luftfartyg eller delar av ett luftfartyg vid särskild händelse finished
PW120 engine performance, matching the engine and measurement tools finished
Reducing vibrationrelated disturbances in the delivery outflow of large AC-machines finished
Review AD and SB for airplane and develop improved monitoring system finished
Review of Turbomin 100 - A pilot study with suggested improvements of educational jet-engine Turbomin 100 finished
Revision of prepages finished
Sensorteknik inom flygplansunderhållet finished
Streamlining of hydraulic testing finished
Strukturering av jobbkort – för ökad effektivitet i underhållsplanering finished
Study of Longitudinal stability of a parachute through numerical simulation finished
Tillvaratagande av reservenheter och reservdelar för avionik finished
Utveckla CAME - Continuing Airwothiness Management Exposition för Priority Aero Maintenance finished
Utveckla en process för traktionsmotorns underhållsprogram liknande MSG-3 analysen finished
Utveckling av kursmaterial för kursen Flygmotorunderhåll, Mälardalens Högskola finished
Utvärdering av A-checkupplägg till Dash 8 Q400 finished
Value stream analasys of the process for the production of technical publications finished