Per Olov Risman, Adjunct Professor


PhD students supervised as assistant supervisor:

Melika Hozhabri

MSc theses supervised (or examined):
Thesis TitleStatus
Tool for Risk Evaluation in progress
Utvärdering av uppföljningssystem för flygplan inom en CAMO organisation in progress
Alternative Aviation fuels finished
Analyse of Patria Helicopter process for Maintenance Data Documentation finished
Analysis and development of methods, processes and tools for technical publications for integrated EW-systems finished
Anpassning och optimering av underhållsprogram för SAR-operation finished
CFD Computation of a Jet Engine Setup finished
Construction of inflected wings finished
Create a equlized maintenance/planingprogram and minimizing downtimes for Sandvik Mining And Consturuction AB finished
Create Work Instructions for Overhaul/Repair/Modification of Airbus A330 RB 211 Trent 700 Propulsion System Thrust Reverser finished
Development and documentation of Maintenance Program, MP, for EC135 s/n 0418 helicopter finished
Development and documentation of process and routines for Continues Airworthiness Management Organisation, CAMO finished
Development of SAAB 340 Line Maintenance finished
Electronic sign-off of technical documentation within finished
Elektronisk signatur finished
Energy flows in Waterjet cutting systems finished
Eskalering av AMP finished
Estimering av tidsåtgång vid planerat underhåll av Boeing 737-800 finished
Framtagande av modifieringsunderlag för installation av ny dörr till galley G1, compartment 105 på SAS B737-700/-800 finished
Framtagning av automatiskt system för hantering av arbetsordrar till SAAB340 finished
Framtidens gränssnitt för papperslös informationshantering inom flygindustrin finished
Förbättrad saverringsdesign för dieselmotor finished
Fördröjt underhåll för säkerhetskritiska system inom flyg finished
Förstudie för SWIFT B737-800 kabinlayout med räddningsutrustning finished
Förstudie till implementering av Electronic Flight Bag finished
Granskning och uppdatering av flygbolaget Skyways Maintenance Program finished
Hur SAS, med hjälp av Lean-verktyget, kan förbättra sin kvalitet för regularitet, ekonomi m.m. i driften finished
Implementering av ISO 9001 finished
Lean oriented technical ordering finished
Maintenance of Turbomin 100 finished
Maintenance Organisation Exposition (MOE) for Priority Aero Maintenance finished
Method to secure content in Scania Truck maintenance programme finished
Mikrosensorbaserat flygplansunderhåll finished
Miljökrav mobila kommunikationssystem finished
Miljövänligare inflygningar finished
Motorbyte ( Engine Replacement) finished
Optimering av B737NG underhållsprogram ur ett tekniskt åtkomstperspektiv finished
Optimering av motorunderhåll RM15 finished
Optimering av Ägarinspektionsprocessen vid SAS Technical Operations finished
Prestanda beräkningar för flygplan som kan landa på Bunge flygfält på Gotland. finished
Processer för omhändertagning av luftvärdighet av luftfartyg eller delar av ett luftfartyg vid särskild händelse finished
Project Solaris - Evaluation of EASA-regulations applied to maintenance of a solar powered UAV finished
Projekt – Malmö Aviation Underhållsprogram finished
PW120 engine performance, matching the engine and measurement tools finished
Review AD and SB for airplane and develop improved monitoring system finished
Revision of prepages finished
SAAB-340, Nya inspektionsrutiner för “Placards & Markings” finished
Safety Management System (SMS) för Flygunderhåll Part-145 finished
Sensorteknik inom flygplansunderhållet finished
Separation of CAME/MOE with revisions finished
Simulering som konstruktionsstöd finished
Small Scale Testing for 760094 MUD (Multiaxial Fatigue) Project. finished
Streamlining of hydraulic testing finished
Strukturering av jobbkort – för ökad effektivitet i underhållsplanering finished
Underhållssystem Gripen C/D finished
Undersökning av tillgänglighet och förebyggande underhåll i industriprocess finished
Undersökning kring fördelar vid sammanslagning av Air Hudik och Priority Aero Maintenance finished
Upprättande av underhållsplan for rullkanal LRQ gällande pressutrustning finished
Upprättande av underhållsprogram för Piper PA-31 Navajo finished
Utforma en förenkla arbetsverktyg för EASAs regelverk nr 2042/2003 med tillhörande AMC och amendments finished
Utveckla CAME - Continuing Airwothiness Management Exposition för Priority Aero Maintenance finished
Utveckla en process för traktionsmotorns underhållsprogram liknande MSG-3 analysen finished
Utveckla en struktur för underhållsarbete finished
Utveckling av kursmaterial för kursen Flygmotorunderhåll, Mälardalens Högskola finished
Utvärdering av A-checkupplägg till Dash 8 Q400 finished
Utvärdering och optimering av underhållsprogram finished
Value stream analasys of the process for the production of technical publications finished