Håkan Forsberg, Senior Lecturer


Håkan Forsberg is the program coordinator for the Master of Engineering Program in Dependable Aerospace Systems (Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem). He is also the subject teacher for Aeronautical Engineering at Mälardalen University (MDH), Västerås. He is currently the project leader for the methodologies group in the KKS research profile project DPAC – Dependable Platforms for Autonomous systems and Control, and co-project leader in the NFFP7, Vinnova project SafeDeep.

Håkan Forsberg has a M.Sc. in Computer Science and Engineering from Linköping University, Linköping, Sweden (1997), and a Ph.D. in Computer Engineering from Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden (2003). He is an IEEE Senior Member.

During the years 1996-2014 Håkan Forsberg worked at Saab as a specialist with development and certification of safety-critical electronics and computers. He was the hardware certification lead for several civilian projects.

In 2008-2015 Håkan Forsberg was the COTS subgroup leader in the DO-254 Users Group, coordinating 29 companies from 11 countries. In 2013 – 2014 he was Saab’s representative in the International Research Committee of Aerospace Vehicle Systems Institute (AVSI).

Teaching:

  • Introduction to Dependable Aerospace Engineering, 5 credits, first cycle, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
  • Basic Avionics, 7.5 credits, first cycle, 2016, 2017, 2018
  • Development of Avionics Systems, 7.5 credits, first cycle, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Robust Electronics, 7.5 credits, first cycle, 2018, 2019, 2020, 2021
  • Design of Fault Tolerant Systems, second cycle, 7.5 credits, 2019, 2020, 2021
  • Project Course in Dependable Systems, second cycle, 22.5 credits, 2019
Håkan Forsberg's main research interests include design assurance strategies and methodologies for dependable airborne electronic systems and use of modern microcontrollers and heterogeneous architectures (highly complex COTS) in safety-critical applications. His research also include the use of machine learning in safety-critical systems.

PhD students supervised as assistant supervisor:

Johan Hjorth
Johan Sundell
Youssef Zaki (former)

MSc theses supervised (or examined):
Thesis TitleStatus
Utveckling av nya landningssystem och deras effekt på små trafikflygplatser ur olika processperspektiv available
Utvärdering av uppföljningssystem för flygplan inom en CAMO organisation in progress
Airbus A320 NEO Base Maintenance Concept SAS Operations finished
Analys av flygplatsavisning genom uppvärmda landningsbanor finished
Analys av potentialen för rörliga winglets på framtidens kortdistansflygplan finished
Analys av TCAS trafikdisplay och förbättring av pilotens förståelse för systemet finished
Anpassning och optimering av underhållsprogram för SAR-operation finished
Computer Controlled Direct Descent finished
Conceptual design of a 3-shaft turbofan engine finished
Design and Implementation of Electrical Load Analysis (ELA) for Cross Fleet Configuration finished
Design av modell för uppföljning av elektromagnetisk kompatibilitet för nya komponenter som ska installeras ombord på flygplan utrustade med wi-fi/telefoni finished
Dynamics and electronics of a manually chargeable quadcopter for steady-state flight finished
Effektivisering av Verktygshantering i en Part-145 finished
Elektriskt framdrivningssystem för högpresterande ultralätt flygplan finished
Elektronisk signatur finished
Environment Cost Index for Boeing 737 finished
Ersätta APU:n med SOFC-GT hybridsystem inom luftfarten finished
EVALUATION OF WATER SPRAY AS A BOOST FUNCTION FOR A COOLING SYSTEM finished
Framtida installationskrav på Electronic Flight Bags (EFB) - med hänsyn till litiumbatterier finished
Framtidens gränssnitt för papperslös informationshantering inom flygindustrin finished
För- och nackdelar med att förlänga eller förkorta underhållsintervallet inom underhållsprogrammet finished
Fördröjt underhåll för säkerhetskritiska system inom flyg finished
Hangar of the future - digital scanning & analysis finished
Hur ILS kan optimeras för avioniksystem finished
Kvalitetssäkring av den styrda praktiken för jetmotorutbildningen på Aircraft Academy of Sweden finished
Mikrosensorbaserat flygplansunderhåll finished
Optimering av B737NG underhållsprogram ur ett tekniskt åtkomstperspektiv finished
SAAB-340, Nya inspektionsrutiner för “Placards & Markings” finished
Safety Management System (SMS) för Flygunderhåll Part-145 finished
Stress Management for Pilots finished
Studie av EGTS på AVRO RJ 100 finished
Systematisk användning av integrated logistic support för avioniksystem finished
Tillvaratagande av reservenheter och reservdelar för avionik finished
Underhållssystem Gripen C/D finished
Uppvärmning och kylning av batterier för eldrivna flygplan finished
VR-flygsimulatorer, för ökad upplevelse och som läroverktyg i flygutbildningar finished